ROZWÓJ OSOBISTY

TUTORING MŁODZIEŻOWY

Tutoring to innowacyjna metoda rozwijania kreatywności, samodzielnego myślenia i szukania własnych rozwiązań na życie. Opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, czyli tutora z nastolatkiem. Jest procesem, którego rytm wyznaczają kolejne spotkania, w zależności od tego na czym ten proces się koncentruje możemy mówić o tutoringu rozwojowym lub naukowym (szkolnym).

Tutoring w swoim założeniu jest wysoko spersonalizowaną metoda pracy uwzględniającą fakt, że każdy jest inny, a rozwój odbywa się jednocześnie na wielu obszarach życia. Tutor jest osobą, która towarzyszy w procesie rozwoju, odkrywania talentów, rozwijania samodzielnego krytycznego myślenia, podejmowania niezależnych decyzji. Tutor pomaga podopiecznemu odkrywać wartości, talenty, cele, a przez to buduje jego autentyczność, świadomość i przyszłość. W relacji tutorskiej młody człowiek podejmuje swoje samodzielne decyzje, a tutor jest jego towarzyszem i akuszerem. A zatem jest to spotkanie, rozmowa, relacja i działanie. Osobisty wymiar tutoringu nadaje mu głębię i pozwala w bezpiecznych warunkach popełniać błędy, uczyć się na nich i podejmować kolejne wyzwania.

Sesje trwają 1 godzinę, odbywają się raz w tygodniu.

COACHING

Coaching jako prosta i efektywna metoda rozwoju polega na współpracy klienta z coachem. Jej celem jest zwiększenie efektywności działania, podnoszenie kompetencji osobistych i zawodowych, odkrywanie i uwalnianie uśpionych zdolności i potencjału klienta.

TW procesie coachingu to klient bierze odpowiedzialność za swoją zmianę i to on generuje najlepsze dla siebie rozwiązania, dzięki czemu są one unikalne i dopasowane do jego potrzeb. Rolą coacha jest pomóc klientowi by znalazł właściwe strategie i rozwiązania. Towarzyszy on klientowi, zadaje pytania przez co poszerza obraz sytuacji i pozwala spojrzeć na wiele aspektów z różnych punktów widzenia. Coaching przeznaczony jest dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w życiu osobistym, zawodowym, szukają nowych sposobów działania, oczekują szybkich efektów i działania na „tu i teraz”.

Sesje trwają 50 minut i odbywają się w zależności od potrzeb.

DORADZTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe to forma aktywizacji, w której doradca pomaga podjąć decyzje dotyczące edukacji i drogi zawodowej. Pomoc ta sprawdza się zarówno przy wyborze szkoły średniej w przypadku młodzieży, jak i kierunku studiów, rozwoju zawodowym, zmianach podczas chęci przekwalifikowania się, czy podjęcia samozatrudnienia. W czasie spotkań doradca wykonuje niezbędne testy predyspozycji osobistych i zawodowych, uwzględnia możliwości klienta, jego oczekiwania, uzdolnienia, zainteresowania, a także potrzeby rynku obecne i przewidywane. W czasie sesji pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Konsultacja zawodowa trwa 60 minut.