SUPERWIZJE I DORADZTWO DLA BIZNESU

SUPERWIZJE DLA SZEFÓW ZESPOŁÓW

Indywidualne spotkania ze specjalistami (w zależności od potrzeb: psycholog, trener, coach, doradca), których celem jest pomoc w rozwiązaniu bieżących trudności i wyzwań przed jakimi stoi szef zespołu pracowników. Spójność zespołu to jedna z ważniejszych cech pomagających osiągać stawiane cele. Jej przejawem są poprawne relacje wśród członków zespołu, bez których trudno jest utrzymać przyjazną atmosferę, otwartość, współpracę i pozytywną motywację. W czasie spotkań superwizyjnych pomagamy przejść przez trudności dotyczące całego zespołu, konflikty z poszczególnymi jego członkami, czy personalne kryzysy osób zarządzających zespołem.

Sesja trwa 90 minut.

DORADZTWO W ZAKRESIE BUDOWANIA I ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW

Stworzenie i prowadzenie efektywnego i zgranego zespołu pracowników wymaga wielu działań skoncentrowanych wokoło skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy, sztuki motywacji, dbałości o rozwój kompetencji pracowników i nauki radzenia sobie z kryzysami. Przy tworzeniu zespołów biznesowych, jak i każdych innych, ważne jest różnorodne dobieranie potencjalnych współpracowników tak, aby ich umiejętności i potencjał mogły się uzupełniać, wspierać i pomagać osiągać sukces całej firmy.

Prowadzone przez nas doradztwo dedykowane jest do osób, które już zarządzają zespołami oraz tych, którzy dopiero planują powołać zespół do wykonania określonych zadań.

Doradztwo może być indywidualne jak i grupowe – skierowane do całego zespołu pracowników.

Sesja trwa 90 minut.