SZKOLENIA I KONFERENCJE DLA PROFESJONALISTÓW

W ramach działalności naszego ośrodka prowadzimy szereg szkoleń i konferencji dedykowanych różnym grupom zawodowym, między innymi:

 • nauczycielom i pedagogom przedszkolnym i szkolnym,
 • pracownikom służb społecznych (placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, świetlic środowiskowych),
 • pracownikom kuratorskiej służby sądowej,
 • pracownikom ośrodków wychowawczych i opiekuńczych.

Tematy i zakres szkoleń dotyczący pomocy psychologicznej dla różnych grup społecznych i wiekowych ustalany jest indywidualnie pod dane zamówienie.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu:

 • miękkich szkoleń biznesowych,
 • pracy metodą streetworkingu wśród dzieci i młodzieży,
 • narzędzi i metod pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi przestępczością,
 • organizacji i prowadzenia klubów dla młodzieży,
 • organizacji społeczności lokalnej,
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy,
 • pracy z dzieckiem w kryzysie.