WARSZTATY I TRENINGI

WARSZTATY DLA PAR I MAŁŻEŃSTW

Warsztat wzmacniania więzi partnerskiej/małżeńskiej ma na celu poprawę funkcjonowania partnerów w związku poprzez naukę skutecznej komunikacji, zrozumienie potrzeb swoich i partnera, odkrycie wzajemnych mocny stron i tych, które potrzebują wsparcia, naukę radzenia sobie w codziennych sytuacjach wynikających z bycia razem.

Warsztat podzielony jest na bloki tematyczne (5 różnych bloków), a każdy z nich zawiera krótki wykład oraz część typowo treningową, która skupiona jest na pracy w parach.

Sesja warsztatowa trwa 2,5 godziny, spotkania odbywają się raz w tygodniu.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Trening Umiejętności Wychowawczych to grupowe zajęcia dla rodziców pragnących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze, a przy tym budować pozytywne relacje z dziećmi, które będą procentować zarówno w codziennym życiu, jak i w przyszłości.

Trening ma na celu pomoc rodzicom dzieci w każdym wieku w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu mu wartości, norm, zasad i respektowania ustalonych granic. Podczas zajęć rodzice nie tylko zdobędą wiedzę, ale też w sposób praktyczny nauczą się jak zachować równowagę pomiędzy miłością i dyscypliną, jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania.

W czasie spotkań oprócz praktycznego ćwiczenia nowych umiejętności jest czas na spokojne rozmowy o konkretnych problemach rodziców.

Trening adresowany jest zarówno do rodziców zmagających się z różnego rodzaju trudnościami wychowawczymi, jak i rodziców pragnących rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie.

Spotkania prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach. Grupa ma charakter zamknięty, liczba uczestników jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter grupy – max. 20 osób.

WARSZTATY DLA RODZICÓW I NASTOLATKÓW

Warsztaty komunikacji SPINA dedykowane dla rodziców i nastolatków to jedne z niewielu tego typu dostępnych programów wzmacniających więzi pomiędzy młodym człowiekiem i jego rodzicem.

Warsztaty są specjalną odpowiedzią dla:

 • rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoim dorastającym dzieckiem, wzmocnić kontakt, pogłębić więź, zrozumieć siebie w relacji z nastolatkiem i swoje dziecko,
 • nastolatków, którzy potrzebują zrozumienia z czym zmagają się w okresie dorastania, jakie przed nim stoją wyzwania rozwojowe,
 • całych rodzin jako wsparcia w radzeniu sobie w konfliktowych sytuacjach.

Luźny i otwarty sposób prowadzenia warsztatów umożliwiają głębokie i wartościowe spotkanie rodzica z nastolatkiem. To kilka spotkań, które mogą pomóc zmienić spojrzenie na wiele spraw oraz umocnić więź.

Spotkania prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach. Grupa ma charakter zamknięty, liczba uczestników jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter grupy – max. 20 osób.

KURSY DLA NARZECZONYCH

Udane małżeństwo nie jest dziełem przypadku. Związek tak jak zdrowie czy kariera, jest czymś co wymaga odpowiedniego zadbania i zaangażowania. Czas kiedy osoby decydują się na małżeństwo jest doskonałą przestrzenią na skupienie się na przyszłości i planowaniu wspólnego życia. Ważnym jest, aby przygotować się na wyzwania, które nieuchronnie pojawiają się, gdy ludzie żyją razem i dzielą się swoim życiem. Budowanie relacji, która jest źródłem satysfakcji, wsparcia i rozwoju dla obu stron, jest niemałym wyzwaniem.

Kurs powstał z pasji, aby pomóc parom inwestować w ich związek i budować silne małżeństwo. Kurs składa się z kilku sesji mających na celu odkrycie wspólnych wartości, ideałów i priorytetów wspólnego życia. Kurs wzmocni małżeństwo, zanim ono się zacznie!

Podczas warsztatów narzeczeni:

 • zidentyfikują i wykorzystają swoje mocne strony w związku,
 • dowiedzą się więcej o swoich osobowościach, wartościach, priorytetach, przekonaniach,
 • wzmocnią swoje umiejętności komunikacyjne,
 • poznają sposoby rozwiązania konfliktów,
 • ustalą swoje indywidualne i wspólne cele na przyszłość.

Spotkania prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w parach. Grupa ma charakter zamknięty, liczba uczestników jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter grupy – max. 26 osób.

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

Warsztaty ,,Myślę, więc działam” skierowane są do osób, które chcą poszerzyć świadomość własnych możliwości i potencjału oraz polepszy relacje w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztaty pomogą szukać inspiracji do twórczego życia, uświadomić i poznać swoje potrzeby, oczekiwania i deficyty, rozwijać umiejętności interpersonalne, budować właściwe poczucie własnej wartości i zarządzać swoimi emocjami.

Warsztaty składają się z 5 modułów i dotykają wielu obszarów, np.:

 • komunikacja interpersonalna,
 • asertywność,
 • twórcze myślenie,
 • automotywacja,
 • sztuka podejmowania decyzji,
 • wytyczanie celów i priorytetów,
 • adaptacja do zmian,
 • strategie rozwiązywania problemów.

Sesja warsztatowa trwa 2 godziny, warsztaty odbywają się raz w tygodniu.

SOCJOTERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Socjoterapia to metoda wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży łącząca osiągnięcia psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii. Skierowana jest do osób, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych i mają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, bywają nadmiernie impulsywne, trudno im zapanować nad przeżywaną złością, zbyt szybko się wycofują, czują się zawstydzone lub zalęknione, unikają jakiejkolwiek rywalizacji, przeżywają nadmiernie trudności szkolne.

Praca w grupie socjoterapeutycznej skupiona jest na tym, aby w sposób przyjazny i efektywny odblokować i pobudzić do działania ich osobisty rozwój, co wiąże się w dużej mierze z wypracowaniem adekwatnych sposobów radzenia sobie w grupie rówieśniczej.

Zajęcia mają charakter grupowy i odbywają się w społeczności stworzonej po to, by mogła dostarczać różnych społecznych bodźców, które tworzą warunki do nauki prawidłowego funkcjonowania w obszarze relacji interpersonalnych.

Przed zakwalifikowaniem do grup socjoterapii z każdym uczestnikiem przeprowadzamy wywiad psychologiczny, w którym uczestniczy i dziecko i rodzic.

Zwykle socjoterapia to cykl 12 – 16 spotkań każde po 1,5 godziny.

INDYWIDUALNY TRENING KONTROLOWANIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Trening kontrolowania zachowań agresywnych jest niezwykle przystępnym narzędziem poznawczo-behawioralnym, wykorzystywanym do pracy z osobami, które wykazują trudności w radzeniu sobie z własną impulsywnością. Jest to metoda indywidualna oparta na Treningu Zastępowania Agresji. Uczestnik spotkań, przy udziale Trenera, poprzez modelowanie zachowań odważnych, uczy się konstruktywnego wyrażania złości oraz asertywnych reakcji na spotykające go codzienne okoliczności.

Trening ma również wysoką skuteczność w pracy z osobami wycofanymi, nieśmiałymi, które nie radzą sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. W trakcie spotkań, trenując umiejętności społeczne, dziecko uczy się rezygnowania z zachowań biernych i uległych, na rzecz śmiałych i stanowczych, aby zadbać o siebie i swoje granice.

Celem treningu jest zatem nie tylko skutecznie redukować napięcie, ale przede wszystkim wzbudzać refleksję odnośnie tego, co wywołało złość, jak na to reagujemy i w jaki sposób wykorzystać płynącą z niej energię.

Sesja trwa 50 minut, ilość spotkań jest zależna od potrzeb i ustalana indywidualnie.

TERAPIA RĘKI DLA DZIECI

Terapia ręki – są to wszystkie działania obejmujące profesjonalną pomoc w zakresie sprawności rąk, dłoni i palców. Terapia ręki rekomendowana jest dla dzieci, u których zauważa się trudności w zakresie motoryki małej, czyli w manipulowaniu dłońmi i palcami. Poprzez precyzyjnie dobrane ćwiczenia, które mają formę zabawy, dziecko systematycznie pokonuje pojawiające się trudności. W efekcie po zakończeniu terapii jego ruchy są bardziej precyzyjne i płynne. Poprawia się koordynacja wzrokowo- ruchowa, koncentracja uwagi co umożliwia poprawę umiejętności szkolnych w tym: pisania, rysowania oraz sprawnego posługiwaniem się rękami, dłońmi i palcami w życiu codziennym.

Sesja trwa 50 minut.